Search in suggestions?

Förbättrad registerutdragshantering

Avatar image
Mats Warvelin wrote
Dec 25, 2022
Tidigare har vi hanterat registerutdrag i IdrottOnline. Där kan endast vissa administratörer registrera detta och det står även angivet vem som har registrerat uppvisandet.
https://support.idrottonline.se/support/solutions/articles/11000085046-begr%C3%A4nsat-registerutdrag

I och med att KanslietOnline också har denna funktion uppstår en viss redundans där vi föreslår lite förbättringar.

1: Synkronisering mellan KO och IO för att inte behöva dubbelarbeta.
2: Kräva speciell behörighet i KO för att kunna registrera uppvisat utdrag.
3: Vid registrering skall det noteras vem och när registreringen gjorts, för att undvika att någon går in och registrerar sig själv.
New
3 votes
1 Answer
Christina Südhoff wrote
Aug 05 (11 months ago)
Jag har röstat på det här förslaget och önskar mig främst att det skulle finnas en egen behörighet att ge den som är ansvarig för denna aktivitet, dels så att inte alla administratörer kan göra det, dels så att den som är ansvarig för registerutdragen inte behöver ha full administratörsbehörighet. Personen skall kunna se listan med saknade registerutdrag samt uppdatera när registerutdrag lämnats, ingenting mer.