Search in suggestions?

Modifieringar Rekordsida.

Avatar image
Johan Andersson wrote
Oct 08 (9 months ago)
Fört över rekord från vår gamla sida till den nya plattformen o saknar en kolumn för Tävling/Ort där rekordet togs. Vi hade även flera klasser utöver Herr & Dam så skulle man kunna välja att lägga till ytterligare kategorier, helst med egen rubrik vore det tacksamt. Vi hade t.ex. ålderskategori Ungdom /Vuxen för att sporra o inte få ouppnåeliga rekord.
Nämner även en bugg och det är att årtal för rekord inte syns på mobil (iOS).
New
0 votes