Search in questions?

Kallelse till "endast deltagare" går även till ledarna, men inte till målsman?

Fredrik Lundholm wrote
Mar 31, 2023
När en aktivitet skapas (från aktivitetsbilden för en grupp) kan man samtidigt hantera kallelsen. I menyn "Vilka ska kallas" finns alternativen "Ingen/Alla/Endast deltagare/Endast ledare". Vid val av alternativet "endast deltagare" fick alla ledare kallelse i alla fall, dock oklart om någon målsman fick kallelsen. Jag tolkar det som att alternativet "endast deltagare" ska utesluta ledarna från kallesen vilket var det som önskades i det här fallet. Det hade också varit användbart att kunna välja med/utan målsman så som man kan göra när kallelse skickas manuellt.
1 Answer
agent Micke wrote
Apr 04, 2023
Det här är en bugg som är åtgärdat i kommande version. När det gäller målsman på automatiska kallelser ser jag inte riktigt vitsen med det, de skickas alltid till målsman om rutan "skicka viktiga aviseringar" är ibockat för en person.