Search in suggestions?

Ärva mallar och sidspecifika widgets från förälder

Avatar image
Olof Björkman wrote
Nov 07, 2022
Det skulle vara praktiskt om man hade möjligheten att ärva avvikande sidutseenden i form av mallar och/eller widgets neråt i trädet. Om man skräddarsyr en föräldrasida så kan man då genom ett musklick få samma utseende på alla sidor som har sidan som förälder och neråt i trädet. Har man många undersidor sparar man mycket jobb ifall man kan arbeta på en högre nivå i trädet och sen låta det man skapar sippra neråt.
New
1 vote