Förslagslåda

Har du förslag på nya funktioner eller förbättring av befintliga? Posta det i så fall här.

Search in suggestions?

Autormatisk låsning av närvarorapportering efter LOK-period

Hej! Efter varje termin/LOK-period önskar vi en inställning som automatiskt låser samtliga aktivitetstillfällen en vecka efter sista LOK-datumet förslagsvis. På så vis blir tar vi död på vissa av de mejl som annars går ut pga felaktigt skapade aktiviteter eller tillfällen som det inte tagits närvaro på. En inställning som hade hjälpt oss mycket!
New
2 votes
not commented yet

Fritextfaktura

Hej! Vi skulle vilja skulle vilja kunna göra "fritextfakturor". Alltså en fakura "ad-hoc" som inte är kopplad till någon produkt, tjänst, aktivitet eller annat i platformen utan det enda som anges är mottagare, fritext som skall vara på fakturan och sedan ett belopp (fakturanummer genereras av platformen). Det kan t.ex. vara att klubben har haft utlägg för ett antal medlemmar under ett läger eller liknande, men alla dessa skall faktureras olika belopp. Det finns en workaround för detta genom att...
New
1 vote
not commented yet

Kampanjer

Med nuvarande kampanjsätt så blir det väldigt svårt att styra. Kampanjen gäller alla bokningar oavsett. Förslag hade varit att man skapar en kampanj som vanligt men att man sen under grupper kan markera de grupper man vill ha och med knappen Med markerade så hade man fått fram alternativet Kampanj. Då knyter man kampanjen till de grupper man vill, på så sätt kan man rabattera endast en del, exempel sommarsimskola. Folk glömmer inte heller skriva in koden och därför slipper man extrajobb när de m...
New
0 votes
not commented yet

Information till tränare när nya deltagare/bokningar läggs in i grupp.

Vid terminstarten är det enkelt att tala om för tränarna att de skall kolla i grupperna innan det startar för att se vilka deltagare som finns i gruppen, men vi har valt att ha grupperna öppna så att det går att anmäla sig om det blir avhopp under terminen. Jag har haft tränare som säger att de inte sett att det kommit in nya simmare när de helt plötsligt och förväntansfulla står på bassängkanten. På samma sätt borde tränarna få information när en bokning tas bort i gruppen så att de vet att någ...
New
0 votes
not commented yet

Kommentarsruta till grupper som skapas utan att medlemmarna kan se kommentaren till gruppen

Vi har en önskan om att kunna lägga in kommentarer på grupper vi skapat som bara vi med administrativ inloggning kan se, så att vi exempelvis kan skriva på en grupp att man inte ska boka in fler i den eller att man för tillfället fyller på från kölistan, bara så man lättare kan kolla upp vad som kommer ske i gruppen, precis på samma sätt som man kan lägga in osynliga kommentarer på medlemsprofilerna.
New
1 vote
not commented yet

Kommentar och Referens synligt i mobilversionen.

I gruppbokning önskar jag få kolumnerna kommentar och referens synligt i mobilversionen. Det går att plocka fram kolumnerna på datorn men i mobilversionen gör det ingen skillnad om man bockar i att kolumnerna ska visas. I nuläget lägger sig kommentar och referens som en länk till bokningsdetaljer. Detta ger ingen överblick alls...
New
0 votes
not commented yet

Export av bokningar till en grupp

Det vore önskvärt att kunna exportera samtliga bokningar till en aktivitet inklusive samtliga kolumner (även kommentar!) som visas i bokningsöversikten för grupp till en CSV- eller Excel-fil, så att man kan formatera enligt egna önskemål, skriva ut och ta med till en träning. Liknande frågeställning här: https://support.weunite.club/961455-N%C3%A4rvarorapport-i-Excel
New
4 votes
1

Närvarorapport i Excel

Idag går det att under grupper ta fram närvarorapport som pdf-fil. Vi skulle gärna även ha möjligheten att generera motsvarande fil som visas som pdf i excelformat. Vi har samma behov. Skulle också underlätta något enormt för att göra uppföljning av deltagande på obligatoriska aktiviteter. liknande fråga här: https://support.weunite.club/698572-Export-av-bokningar-till-en-grupp
New
1 vote
2

Exporta filer från Admin->Hemsida->Dokument

Skulle spara mycket tid om man kunde exportera alla filer i en mapp på en gång, på liknande sätt som man kan göra på själva hemsidan.
New
0 votes
not commented yet

Integration med Epassi

Hej, Många företag har personalförmånen friskvårdsbidrag genom ett företag vid namn Epassi. Vi tittar på hur vi skulle kunna dra nytta av deras tjänst som leverantör av vår crawlkurser och simskola för vuxna. Det skulle vara superbra med en integration emellan Epassi och Kansliet. Hälsningar Niklas Rajamäki
New
2 votes
1

Visa alla aktiviteter, även de som inte den inloggade har rätt att gå, men erbjud filtrering.

Detta förslag hänger lite ihop med ett annat förslag att man som målsman kan administrera sin familjs anmälningar från sitt eget konto. Ofta är det så att det är en person i familjen som planerar och sköter anmälningar till aktiviteter. Genom att man inte ser alla aktiviteter under "anmälan" som målsman pga av åldersgränser så är det svårt att få en överblick över utbudet för planering av i vårt fall alla sommaraktiviteter som sker under några få intensiva veckor. Det hade varit bättre om man so...
New
0 votes
not commented yet

Målsman kan sköta administrationen åt sina barn i familjekontot

Vi får många målsmän som klagar på att det inte går att anmäla sina barn till vissa aktiviteter och det beror mycket på att de inte förstår att de måste logga in som sina barn för att kunna både se aktiviteten (pga ålderskrav) och anmäla dem. Men om man har några barn så är det väldigt omständigt att alltid logga ur och in för varje barn. Det hade varit väldigt mycket bättre om man som målsman kunde sköta anmälningarna från sitt eget konto och anmäla barnen, kanske också maken/makan som ingår i ...
New
0 votes
not commented yet

Visa samlingstid i aktivitetskalendervyn

Vi lägger in samlings/avresetid på våra aktiviteter och tävlingar. Vi vill ha ett fält som syns i aktivitetskalendern där vi kan ange samling/avresetid. Vet att fältet finns på aktiviteter, men det syns inte i kalendervyn utan bara om man går in på själva aktiviteten. På tävlingar skriver vi nu in informationen i fältet plats, men det är absolut inte optimalt!
New
0 votes
not commented yet

Låsa kampanjer till vissa typer

Just nu kan man tillämpa kampanjer på föreningsnivå, exempelvis 20% rabatt med en viss kod. Funktionen jag saknar är att begränsa rabattkoden till vissa aktiviteter och typer. Exempelvis sommarverksamhet eller vuxenkurser. I nuläget tillämpas rabatten på alla aktiviteter i klubben och det vill vi inte med vissa av våra specifika rabatter.
New
0 votes
not commented yet

Ledarkompetens

Det hade varit bra att kunna lägga till ledarekompetenser. Inom simningen har vi en utbildningstrappa. det hade varit bra om man kunde markera vilka utbildningar de olikaledarna gått även kunna ställa in om de är tidsbegränsade och måste upprepas, som HLR Håller med! Samma inom segling med en utbildningstrappa. HLR borde vara gemensam inom de flesta idrotter. Vi i Karlskrona GF använder funktionen Utmärkelser till detta. Vi har lagt in förbundets samtliga utbildningar som utmärkelser och kan sä...
New
3 votes
3

Registerutdrag / ej krav inom verksamhetsdel

Inställning för att systemet inte ska varna ang utgånget/saknat registerutdrag för aktivitet/nivå.
New
0 votes
1

Visa kalender kalendermånadsvis

Idag visas kalendern i löpande fyraveckorsperioder med start innevarande datum, t.ex. "onsdag 21 dec 2022 (v. 51) till onsdag 18 jan 2023 (v. 3)". Jag skulle önska att kalendern istället visas kalendermånadsvis (januari, februari, ...) med innevarande månad förvald, eller åtminstone att man som administratör har möjlighet att välja om kalendern ska visas i löpande fyraveckorsperioder eller kalendermånadsvis. Håller med. Samt att det bör finnas "framåt/bakåt-knappar" även under kalender-vyn. Nu ...
New
8 votes
3

Förhållandet mellan "Text, kort" och "Text, lång" i nyheter.

För mig känns det mer estetiskt snyggare om "Text, kort" i nyheter alltid är fet så den blir mer av en ingress till "Text, lång". Nu smälter de ihop när man tittar på nyheten i sin helhet. Alternativet är att "Text, kort" inte publiceras när man klickar sig in i nyheten så det inte blir två snarlika texter med samma utseende direkt efter varandra. Det får i mina ögon ett virrigt intryck då.
New
3 votes
1

Möjlighet att dölja ämne för mailet i texten för utskick.

Ämnet som anges vid utskicksmail visas även överst i texten, mellan logotyp och texten "Hej ....". Det är kanske ingen jätteproblem men vi upplever det som helt onödigt och ganska osnyggt. Det har säkert kommit dit av en anledning, kanske kan ni lägga till möjligheten att dölja ämnet i texten?
New
0 votes
not commented yet

Avisering även när fakturan blir 0kr

Idag skickas ingen avisering om fakturan blir 0kr pga att det finns ett tillgodo som täcker hela beloppet. Det innebär att medlemmen i regel inte vet om varken att fakturan är skickad eller betald. Medlemmen har möjlighet att se detta på mina sidor, men vår erfarenhet är att de flesta inte går in där. Vi har valt att skicka ut dessa fakturor manuellt vilket medför onödigt extraarbete.
New
1 vote
not commented yet