Förslagslåda

Har du förslag på nya funktioner eller förbättring av befintliga? Posta det i så fall här.

Search in suggestions?

Visa samlingstid i aktivitetskalendervyn

Vi lägger in samlings/avresetid på våra aktiviteter och tävlingar. Vi vill ha ett fält som syns i aktivitetskalendern där vi kan ange samling/avresetid. Vet att fältet finns på aktiviteter, men det syns inte i kalendervyn utan bara om man går in på själva aktiviteten. På tävlingar skriver vi nu in informationen i fältet plats, men det är absolut inte optimalt!
New
0 votes
not commented yet

Låsa kampanjer till vissa typer

Just nu kan man tillämpa kampanjer på föreningsnivå, exempelvis 20% rabatt med en viss kod. Funktionen jag saknar är att begränsa rabattkoden till vissa aktiviteter och typer. Exempelvis sommarverksamhet eller vuxenkurser. I nuläget tillämpas rabatten på alla aktiviteter i klubben och det vill vi inte med vissa av våra specifika rabatter.
New
0 votes
not commented yet

Ledarkompetens

Det hade varit bra att kunna lägga till ledarekompetenser. Inom simningen har vi en utbildningstrappa. det hade varit bra om man kunde markera vilka utbildningar de olikaledarna gått även kunna ställa in om de är tidsbegränsade och måste upprepas, som HLR Håller med! Samma inom segling med en utbildningstrappa. HLR borde vara gemensam inom de flesta idrotter. Vi i Karlskrona GF använder funktionen Utmärkelser till detta. Vi har lagt in förbundets samtliga utbildningar som utmärkelser och kan sä...
New
3 votes
3

Registerutdrag / ej krav inom verksamhetsdel

Inställning för att systemet inte ska varna ang utgånget/saknat registerutdrag för aktivitet/nivå.
New
0 votes
1

Visa kalender kalendermånadsvis

Idag visas kalendern i löpande fyraveckorsperioder med start innevarande datum, t.ex. "onsdag 21 dec 2022 (v. 51) till onsdag 18 jan 2023 (v. 3)". Jag skulle önska att kalendern istället visas kalendermånadsvis (januari, februari, ...) med innevarande månad förvald, eller åtminstone att man som administratör har möjlighet att välja om kalendern ska visas i löpande fyraveckorsperioder eller kalendermånadsvis. Håller med. Samt att det bör finnas "framåt/bakåt-knappar" även under kalender-vyn. Nu ...
New
8 votes
3

Förhållandet mellan "Text, kort" och "Text, lång" i nyheter.

För mig känns det mer estetiskt snyggare om "Text, kort" i nyheter alltid är fet så den blir mer av en ingress till "Text, lång". Nu smälter de ihop när man tittar på nyheten i sin helhet. Alternativet är att "Text, kort" inte publiceras när man klickar sig in i nyheten så det inte blir två snarlika texter med samma utseende direkt efter varandra. Det får i mina ögon ett virrigt intryck då.
New
3 votes
1

Autormatisk låsning av närvarorapportering efter LOK-period

Hej! Efter varje termin/LOK-period önskar vi en inställning som automatiskt låser samtliga aktivitetstillfällen en vecka efter sista LOK-datumet förslagsvis. På så vis blir tar vi död på vissa av de mejl som annars går ut pga felaktigt skapade aktiviteter eller tillfällen som det inte tagits närvaro på. En inställning som hade hjälpt oss mycket!
New
2 votes
not commented yet

Fritextfaktura

Hej! Vi skulle vilja skulle vilja kunna göra "fritextfakturor". Alltså en fakura "ad-hoc" som inte är kopplad till någon produkt, tjänst, aktivitet eller annat i platformen utan det enda som anges är mottagare, fritext som skall vara på fakturan och sedan ett belopp (fakturanummer genereras av platformen). Det kan t.ex. vara att klubben har haft utlägg för ett antal medlemmar under ett läger eller liknande, men alla dessa skall faktureras olika belopp. Det finns en workaround för detta genom att...
New
1 vote
not commented yet

Möjlighet att dölja ämne för mailet i texten för utskick.

Ämnet som anges vid utskicksmail visas även överst i texten, mellan logotyp och texten "Hej ....". Det är kanske ingen jätteproblem men vi upplever det som helt onödigt och ganska osnyggt. Det har säkert kommit dit av en anledning, kanske kan ni lägga till möjligheten att dölja ämnet i texten?
New
0 votes
not commented yet

Avisering även när fakturan blir 0kr

Idag skickas ingen avisering om fakturan blir 0kr pga att det finns ett tillgodo som täcker hela beloppet. Det innebär att medlemmen i regel inte vet om varken att fakturan är skickad eller betald. Medlemmen har möjlighet att se detta på mina sidor, men vår erfarenhet är att de flesta inte går in där. Vi har valt att skicka ut dessa fakturor manuellt vilket medför onödigt extraarbete.
New
1 vote
not commented yet

Integration med Epassi

Hej, Många företag har personalförmånen friskvårdsbidrag genom ett företag vid namn Epassi. Vi tittar på hur vi skulle kunna dra nytta av deras tjänst som leverantör av vår crawlkurser och simskola för vuxna. Det skulle vara superbra med en integration emellan Epassi och Kansliet. Hälsningar Niklas Rajamäki
New
1 vote
not commented yet

Närvarorapport i Excel

Idag går det att under grupper ta fram närvarorapport som pdf-fil. Vi skulle gärna även ha möjligheten att generera motsvarande fil som visas som pdf i excelformat.
New
0 votes
not commented yet

Aktivitetskalender - visa antal dagar

Att kunna ställa in hur många veckor kalendern ska sträcka sig på varje sida.
Completed
0 votes
not commented yet

Bildspelet Hero som widget

Vore toppen med ett bildspel som widget att lägga på valfri sida och kolumn för presentation av ledare, nya medlemmar m.m. Se https://www.oklinne.nu/ som exempel
New
0 votes
not commented yet

Avgiftsfria grupper

Det hade varit väldigt bra att kunna ha avgiftsfria grupper inte bara som idag att kunna sätta avgiften till 0kr. Vi har många grupper med avgift 0kr och bokningar till dessa grupper dyker upp på olika ställen i lösningen som obetalda vilket är ganska osnyggt. För en medlems syns det t.ex. Det kan antingen styras direkt på gruppen eller via strukturen. Jag missade att avsluta en mening ovan, den skall vara: "För en medlem syns det t.ex. på registerutdraget".
Under review
1 vote
1

Inaktivering IdrottOnline

Gör det möjligt att via en systeminställning kunna välja vad som triggar en inaktivering hos IdrottOnline. Vi skulle vilja att en medlem inaktiveras först när vi har markerat att medlemskapet har avslutas och inte som idag om en medlem inte har en bokning eller fakturerad medlemsavgift för innevarande år.
New
0 votes
not commented yet

Behörigheter för Forum

Det vore bra med fler behörighetsalternativ för Forum. T.ex skulle det vara bra med att kunna avgränsa behörigheter även till Användargrupp
New
0 votes
not commented yet

Tidsfrist för svar på kallelse

Man kan välja hela dagar som tidsfrist innan aktivitetsstart (0, 1, 2, 3, ... dagar) -- men lägg gärna till att man kan tillåta svar fram till x antal timmar innan aktivitetsstart, så att man t.ex. har möjlighet att svara fram till lunch samma dag man har sin kvällsträning.
Under review
0 votes
not commented yet

Angående publicering av medlems namn och bilder

Det är stor integritetskillnad beträffand att publicera namn i en gruppsida och i sociala medier. Sociala medier borde vara skillt från det övriga och ha en egen kryssruta. Vi har tagit fram den nya funktionaliteten baserat på önskemål från ett antal föreningar men har noterat ovan för ev förbättring framöver.
Under review
0 votes
1

Lokalkalender

Jag önskar en lokalkalender där man översiktlig kan se lokalernas beläggning. Den skulle kunna vara baserad på aktivitetskalendern, men istället för att filtrera på sektion/typ/nivå så skulle man kunna filtrera på anläggning/plats. För vår del vill vi kunna visualisera när lokalerna är lediga för uthyrning eller extraaktiviteter.
New
1 vote
not commented yet