Search in suggestions?

Angående publicering av medlems namn och bilder

Avatar image
Klas Elwinger wrote
Nov 08 (8 months ago)
Det är stor integritetskillnad beträffand att publicera namn i en gruppsida och i sociala medier. Sociala medier borde vara skillt från det övriga och ha en egen kryssruta.
Under review
0 votes
1 Answer
agent Micke wrote
Nov 14 (8 months ago)
Vi har tagit fram den nya funktionaliteten baserat på önskemål från ett antal föreningar men har noterat ovan för ev förbättring framöver.