Search in questions?

Lista över saknade registerutdrag visar fel uppgifter

Roger Casserdahl wrote
Feb 19, 2023
På Adminsidorna / start så finns en lista över personer med saknade registerutdrag.
Listan verkar visa alla personer som nånsin varit flaggade som ledare, även om personen 1) inte leder en aktivitet där registerutdrag krävs (tex pensionärsverksamhet), 2) inte är aktiv som ledare och 3) medlemsskapet tom är avslutat.
1 Answer
agent Micke wrote
Feb 20, 2023
Nu är det justerat så att
- Ledare för raderade aktiviteter inte kommer med
- Endast aktiviteter som innehåller barn (