Search in questions?

Nya/avslutade deltagare uppdateras inte på befintliga kallelser

Fredrik Lundholm wrote
Mar 31, 2023
Nyanmälda deltagare läggs inte till på redan skapade framtida aktiviteters kalleser och borttagna/avslutade deltagare tas inte heller bort från framtida kallelser. Det förväntade beteendet är att en kallelse uppdateras och innehåller de personer som är anmälda till aktiviteten vid den tidpunkt kallelsen granskas eller skickas
1 Answer
agent Micke wrote
Apr 04, 2023
Att personer som slutar i en grupp låter som ett fel som vi kommer åtgärda inom kort. När det gäller att lägga till nya per automatik så behöver hanteringen av kallelser byggas om lite först. Om man redan har gjort ett manuellt urval för vilka som ska kallas kan vi inte lägga till nya med automatik, måste isf. baseras på en inställning.