Search in suggestions?

Valfritt förfallodatum på fakturor

Avatar image
Roger Casserdahl wrote
Mar 27, 2023
När man fakturerar från Admin/Ekonomi så kan man bara välja förfallodatum baserat på betaldagar (10, 15, 30 dagar etc).
Vi fakturerar pga kontraktsvillkor vissa artiklar väldigt långt i förskott (eg uthyrning av lokaler) för att hålla rätt på hela kundreskontran.
Jag skulle vilja ha möjlighet att sätta ett valfritt förfallodatum istället för max 120 dagar.
New
2 votes
1 Answer
Lotta Sjöberg wrote
Sep 11 (10 months ago)
Håller med om att det vore bra att kunna ställa in olika förfallodatum på fakturor. I vårt fall skulle vi önska en förfallotid på fakturor på medlemsavgiften och en för avgift för deltagande på aktiviteter.