How can we help?

Webbshop/produktinställningar

Gå till Webbshop > Produktgrupper och fliken Konteringsdimensioner. Ange inställningar för resp. produktgrupp.

Precis som med verksamhetsdelen går det att göra inställningar ner på varje enskild produkt.

Gå till Webbshop > Produkter och fliken Konteringsdimensioner.

Utöver konto och kostnadsställe kan man även ange ett projektnummer för enskilda produkter. Om man inte gör några inställningar för en enskild produkt, kommer inställningarna från produktgruppen att tillämpas.