Search in suggestions?

Skapa ny nyhet direkt från hemsidan

Avatar image
Olof Björkman wrote
Sep 11 (10 months ago)
Det skulle vara smidigt om man redan i nyhetsflödet på hemsidan, kanske bredvid pennikonen överst efter inloggning, kunde se en knapp som man kunde skapa en ny nyhet via istället för att behöva gå via administrationssidan. Det skulle var lättare för klubbkamrater som kan skapa nyheter, att efter att de loggat in bara klickar på den knappen för att skapa en nyhet.

Detta är det vanligaste som någon annan än jag som administratör skulle göra på hemsidan och det skulle förenkla för mig när jag ska förklara hur man skapar nyheter om funktionen blev mer lättillgänglig. Det kan vara en likadan knapp som den som finns i administrationen över nyheterna, den blåa som säger "Lägg till" eller kanske bara ett plus, och som leder till "/admin/hemsida/nyheter/lagg-till/" ifall ni inte har en bättre tanke.
Planned
0 votes