Search in suggestions?

Dokumenthanteraren

Avatar image
Olof Björkman wrote
Nov 09, 2022
Vår klubb finner dokument-delen av KanslietOnline som en väldigt värdefull funktion som gärna får bli så optimal som möjligt. Vi är i behov av att våra kommittéer ska kunna samla all sin dokumentation på ett och samma ställe istället för att det finns en massa material på medlemmars privata OneDrive eller Dropbox, vilket komplicerar när kommittéerna byter medlemmar och inloggningsuppgifter till externa lagringsplatser måste föras vidare. Ligger allt på KanslietOnline kan man lätt dela ut rättigheter till befintlig mappstruktur.

Här är våra förslag på vidareutveckling av denna funktion:

1. Låt dokumentsidan använda mallen fullbredd.
2. Få den att bli mer lik en filhanterare med ikoner för mappar och dokument baserat på filändelse.
3. Gör det möjligt att ladda upp filer, skapa mappar, ändra namn på filer/mappar, flytta filer/mappar till andra mappar och ladda hem filer (inte som zip om det bara är ett dokument).
4. När man laddar upp en fil i en mapp som redan finns i dokumenthanteraren ska man få en fråga om man vill skriva över befintlig fil eller om man vill spara en kopia.
5. Gör det möjligt att skapa skriv- och läsrättigheter till mappar baserat på gruppmedlemskap. Nuvarande modell för rättigheter är bra men kan förfinas ytterligare.
6. Ha med en funktion där man lätt kan kopiera sökvägen till specifikt dokument så man lätt kan få en URL att klistra in i en nyhet eller sida på hemsidan.

Det var väl det vi kom på i sittande stund. Hursomhelst ser vi att denna del av KanslietOnline är av stor potential och verkligen något vi saknat hos IdrottOnline. För att hantera klubbens material har varje kommitté uppfunnit hjulet på egen hand för att komma runt ett stort problem. I dokumenthanteraren hos KanslietOnline ser vi en potentiell lösning på detta.
New
4 votes
4 Answers
Christian Ängegärd wrote
Dec 13, 2022
Gillar att allt jag läser ovan. Önskar oxå att man kan komma åt utvalda filer så som policy, stadar, verksamhetsplan även om man inte är inloggad på hemsidan.
Klas Bringert wrote
Feb 17, 2023
Vi i KOK håller också med, väl sammanfattat!

Vi skulle gärna slippa teckna nytt abonnemang hos t.ex. en styrelseportal som Reduca: https://www.reduca.se/nyheter/e-signera-protokoll-med-bankid-i-styrelseportalen - betalar hellre lite högre månadsavgift till Kansliet Online mot att denna typ av funktioner erbjuds här. Det digitala "pappersarbetet" är ju en central del i administrationen bakom en förening idag.

Jag förstår heller inte varför det finns dokument på två ställen:
1. System > Filhantering (som går att infoga länkar till via hemside-editorn)
2. Hemsida > Dokument > Hantera (som INTE går att infoga länkar till via hemside-editorn (!))
Klas Elwinger wrote
Mar 28, 2023
Se bilaga
Klas Elwinger wrote
Mar 28, 2023
PS Systemfilhanteringen går också att hitta länk till genom att högerklicka på filen ifråga. Finns dolda tillgångar som inte alltid är så lätta att hitta.
Instämmer för övrigt i önskemålen DS