Search in suggestions?

Tillåt fritext i "Plats/anläggning"-fältet för en aktivitet

Avatar image
Fredrik Lundholm wrote
Mar 31, 2023
Vi har frekvent aktiviteter på olika platser utanför ordinarie anläggningar och det skulle vara snyggt/tydligt om detta kunde anges som fritext under "Plats/Anläggning" för aktiviteten utan att behöva vara fördefinierat av administratör. Tydligare kalender och kallelser med plats direkt i klartext istället för "annan anläggning".
New
3 votes
1 Answer
Gustaf Hederström wrote
Aug 29 (10 months ago)
Dessutom blir det bättre överskådligt för medlemmarna då de i nuläget måste klicka in på aktiviteten på hemsidan för att se samlingsplatsen.

Både i App och i översikten på hemsidan så möts man av platsen "Annan anläggning".