Search in suggestions?

Avisering även när fakturan blir 0kr

Avatar image
Nisse Isacsson wrote
Feb 07 (5 months ago)
Idag skickas ingen avisering om fakturan blir 0kr pga att det finns ett tillgodo som täcker hela beloppet. Det innebär att medlemmen i regel inte vet om varken att fakturan är skickad eller betald. Medlemmen har möjlighet att se detta på mina sidor, men vår erfarenhet är att de flesta inte går in där.
Vi har valt att skicka ut dessa fakturor manuellt vilket medför onödigt extraarbete.
New
1 vote