Search in suggestions?

Lägga till ämne i kontaktforumet

Avatar image
Olof Björkman wrote
Nov 05, 2022
Vår förening drivs via kommittéer och vi får mycket frågor som ska direkt till varje kommitté. Kan man lägga till en möjlighet att låta den som använder kontaktformuläret kunna ange ett ämne som kontakten handlar om så man på den vägen kan styra mailet till respektive kommittés mailadress? Exempelvis, är det en fråga som berör klubbstugan hamnar mailet i stugkommitténs brevlåda och om det är en träningsfråga så hamnar mailet hos våra ledare. Utan denna funktion måste någon dispatcha alla mail som kommer in den vägen.
New
0 votes
2 Answers
agent Micke wrote
Nov 07, 2022
På system/inställningar/övrigt går det att definiera upp avvikande ämnen/mottagaradresser och på det sättet styra mail rätt baserat på ämne.
Olof Björkman wrote
Nov 07, 2022
Tack! Jag hittade. Den funktionen kommer väl till användning.