Search in suggestions?

Kommentarsfält (till nyheter)

Avatar image
Christian Ängegärd (Ludvika OK) wrote
Dec 31, 2022
Att har möjlighet att lägga till ett kommentarsfält till en "Nyhet". Innan man skall "spara" nyheten skall man kunna välja om man skall ha ett kommentarsfält. I min föreningen har man i tidigare CMS använt kommentarsfätet till att ta upp anmälningar till olika saker. Och denna funktion efterfrågas (redan).
New
1 vote