Search in suggestions?

Aktivt välja länk-kategorier i infogad sida Länkar

Avatar image
Olof Björkman wrote
Nov 11, 2022
Det skulle vara praktiskt om man kunde ange vilken/vilka länkkategori/er man vill visa på en sida där man infogar sidan Länkar. Då kan man göra länklistor som passar olika sidor.

I vårt fall gjorde jag en Kart-kategori innehållandes länkar till kartfiler som ligger i en mapp i filhanteraren. Då kunde jag lägga in den listan i kartarkivet vi visar på hemsidan. Men denna lista av länkar vill jag inte visa någon annanstans utan kanske en annan kategori. Som det är nu visas alla kategorier utan urskillning om man infogar Länkar.
New
1 vote