Search in suggestions?

Inaktivering IdrottOnline

Avatar image
Nisse Isacsson wrote
Jan 04 (6 months ago)
Gör det möjligt att via en systeminställning kunna välja vad som triggar en inaktivering hos IdrottOnline.

Vi skulle vilja att en medlem inaktiveras först när vi har markerat att medlemskapet har avslutas och inte som idag om en medlem inte har en bokning eller fakturerad medlemsavgift för innevarande år.
New
0 votes