Search in suggestions?

Medlemsnummer på kundfakturor

Avatar image
Arne Nilsson wrote
Feb 13, 2023
Vi gärna vilja att våra kundfakturor även anger medlemsnummer. Det uppstår situationer där det råder tvekan om vilken medlem det gäller.

Hälsningar
Arne Nilsson
Ekonomiansvarig
Svenska Jaguarklubben
New
0 votes