Search in suggestions?

Taggar på medlem

Avatar image
Roger Casserdahl wrote
Feb 13, 2023
Jag önskar att det skulle gå att sätta fritexttaggar på medlemmar för att kunna gruppera och hitta medlemmar efter valfria kategorier.
En medlem skall kunna tillhöra många kategorier, tex "funktionär", "renoveringsgruppen", Utbildad på x".
Som det är nu kan man bara skapa kategorier via aktivitetsgrupper. Funktionen roll är oanvändbar för detta ändamål.
Utan taggar är vi tvungna att föra en mängd sidoordnade register / listor på medlemmar för olika ändamål.
Det hade varit kanon om man kunde skapa utskick, anmälningar etc via urval på taggar.
New
3 votes