Search in suggestions?

Tidsfrist för svar på kallelse

Avatar image
Patrick Ehlers wrote
Nov 13 (8 months ago)
Man kan välja hela dagar som tidsfrist innan aktivitetsstart (0, 1, 2, 3, ... dagar) -- men lägg gärna till att man kan tillåta svar fram till x antal timmar innan aktivitetsstart, så att man t.ex. har möjlighet att svara fram till lunch samma dag man har sin kvällsträning.
Under review
0 votes