Search in suggestions?

Fältet på medlemskort som visar datum för registerutdrag - tillgängligt tidigare!

Avatar image
Staffan Österling wrote
Jul 01 (24 days ago)
Fältet på medlemskortet som visar datum för registerutdrag är tillgängligt först när medlemmen kopplats som Ledare. Vid kursuppläggningar kan det vara känt tidigt vilka som skall finna som ledare. För att inte överfylla "ledarlistan" per grupp och på så sätt komma åt fältet föreslås att fältet är omedelbart tillgängligt för alla medlemmar innan kopplingen skett.
New
0 votes