Search in suggestions?

Hur hittade ni till oss - knapp

Avatar image
Walter Forsberg Meinhart wrote
Feb 09, 2023
Vi önskar lägga till en knapp i samband med att bokningar skapas "Hur hittade du till oss?"
Alternativ skulle då kunna vara:
- Google
- Sociala medier
- Vänner/bekanta
- Annonsering i simhallar
- Annat - med textfält
New
2 votes