Search in suggestions?

Namngivning av widgetar

Avatar image
Olof Björkman wrote
Nov 08, 2022
För att underlätta administrationen av widgetar skulle det vara bra om man kunde namnge dem för lättare identifikation. Har man flera bilder, RSS- och HTML-widgetar så underlättar det om de kunde få en etikett så man hittar dem lättare. Som det är nu får man veckla ut dem för att se vad de innehåller och då kan det bli en del letande innan man hittar rätt. Etiketten ska vara helt fristående då det är inte alltid man vill att den ska visas utåt.
New
3 votes
1 Answer
Olof Björkman wrote
Nov 08, 2022
Jag ser att rubriken läggs som namn för widgeten men om man inte vill ha en rubrik så får man ingen identifikation utan om det t ex är en bild får widgeten etiketten Image och ett löpnummer. Har man många bilder utan rubrik, exempelvis en mängd annonsbilder i en följd så får man ingen överblick över vilka de är.