Search in suggestions?

Fler möjligheter att lägga in resultat

Avatar image
Claes Sundqvist wrote
Sep 05 (10 months ago)
Idag är det enbart import av resultat från Tempus Statistik och RE/Grodan som är möjligt. Vi skulle önska att det blir möjligt att lägga in valfria resultatfiler till respektive tävling. Alternativt att det läggs upp exempel på resultatfiler (.txt) från Tempus eller Grodan så man kan skriva egna resultatfiler.
Under review
0 votes
1 Answer
agent Micke wrote
Oct 31 (8 months ago)

Det går sedan tidigare. På Tävlingar/översikt, klicka på pilen för den tävling det gäller och välj Extern resultatfil.