Search in suggestions?

Filterfunktion för tävlingar

Avatar image
Patrick Ehlers wrote
Sep 12 (10 months ago)
Hej! Vi tycker att det saknas en filterfunktion för tävlingar. En tävling kan inte märkas med en viss idrott, dvs. filterfunktionen i kalendern slår inte på tävlingar. Alla tävlingar är synliga oberoende av vald idrott under filter. Väljer jag skidskytte i kalendern, vill jag endast se relavanta aktiviteter och tävlingar, inte t.ex. från orienteringen. Kan ni ändra detta?
New
0 votes