Search in suggestions?

Målsman kan sköta administrationen åt sina barn i familjekontot

Stina Tynningö IF wrote
May 04 (2 months ago)
Vi får många målsmän som klagar på att det inte går att anmäla sina barn till vissa aktiviteter och det beror mycket på att de inte förstår att de måste logga in som sina barn för att kunna både se aktiviteten (pga ålderskrav) och anmäla dem. Men om man har några barn så är det väldigt omständigt att alltid logga ur och in för varje barn. Det hade varit väldigt mycket bättre om man som målsman kunde sköta anmälningarna från sitt eget konto och anmäla barnen, kanske också maken/makan som ingår i familjen.
New
2 votes
1 Answer
Staffan Österling wrote
Jul 01 (24 days ago)
Utmärkt och egentligen ganska självklart.