Search in suggestions?

Kommentar och Referens synligt i mobilversionen.

Avatar image
Christopher Ekängen wrote
May 29 (57 days ago)
I gruppbokning önskar jag få kolumnerna kommentar och referens synligt i mobilversionen. Det går att plocka fram kolumnerna på datorn men i mobilversionen gör det ingen skillnad om man bockar i att kolumnerna ska visas. I nuläget lägger sig kommentar och referens som en länk till bokningsdetaljer. Detta ger ingen överblick alls...
New
0 votes