Search in suggestions?

Visa samlingstid i aktivitetskalendervyn

Avatar image
Anna Hansson wrote
Apr 23 (3 months ago)
Vi lägger in samlings/avresetid på våra aktiviteter och tävlingar. Vi vill ha ett fält som syns i aktivitetskalendern där vi kan ange samling/avresetid. Vet att fältet finns på aktiviteter, men det syns inte i kalendervyn utan bara om man går in på själva aktiviteten. På tävlingar skriver vi nu in informationen i fältet plats, men det är absolut inte optimalt!
New
0 votes