Search in suggestions?

Enklarare sätt att förslytta sig mellan hemsida och Adminstrativa granssnittet

Avatar image
Gunnar Åhlén wrote
May 04, 2023
Saknar ett enkelt sätt att komma tillbaka till hemsidan när man har gått in i det administrativa gränssnittet. Lägga in samma meny under Mitt Konto, så som ni har när man logga in, att om man kan administrera hemsidan så har man Administrations valet i Mitt konto menyn. Så skulle jag vilja ha en Gå till Hemsida så att det blir enklare att flytta sig mellan admin och det normala hemside gränssnittet.
New
0 votes
1 Answer
agent Micke wrote
May 06, 2023
Det här är fixat i kommande version.