How can we help?

Fakturera avvikande kostnad

Om en medlem inte ska betala det ursprungliga priset för en aktivitet går det att fakturera en avvikande kostnad. Du korrigerar beloppet i samband med att du skapar fakturan enligt nedan

När du skapar fakturan anges alternativ Avvikande kostnad samt  belopp som medlem ska betala för aktiviteten. Om det även ligger medlemsavgift på fakturan kommer avgiften inte påverkas av den avvikande kostnaden. Klicka sedan "Skapa faktura".