Search in suggestions?

Möjlighet att skicka sms som inte kan besvaras

Avatar image
Lotta Sjöberg wrote
Sep 11 (10 months ago)
Hej!

Vi har börjat skicka sms till deltagare som är inbokade till föreläsningar vi ordnar, med påminnelse och länk till föreläsningen. Dock fungerar denna tjänst sådär, vid flera tillfällen har sms:en inte kunnat skickas, eller inte nått alla mottagare (som delats in i grupper).

Vi önskar att det finns möjlighet att skicka sms som inte kan besvaras, eftersom mottagare tyvärr svarar på sms:met frågor som vi då inte kan eller vill besvara den kommunikationsvägen.

Kanske det kan bli ytterligare en tjänst/möjlighet för att skicka sms, med säker och tillförlitlig envägskommunikation?

Med vänlig hälsning, Sfh kansli, Lotta
New
0 votes