Search in suggestions?

Skilj på Skyddad identitet och ogiltigt personnummer

Avatar image
Svante Sandberg wrote
Apr 17, 2023
Som det är nu så så gäller samma markering för om en person har skyddat identitet eller ogiltigt personnummer. Vi skulle vilja att dessa vitt skilda statusuppgifter separeras. Vi har ett antal utländska medlemmar utan giltigt personnummer och det blir lite knepigt när det står att de har skyddad identitet. Ett problem är också att inte all information för dessa personer förs över till Idrott Online.
New
1 vote