Search in suggestions?

Utveckling av layout i ärendedialog och layout

Avatar image
Staffan Österling wrote
Jul 05 (20 days ago)
1 - Nuvarande layout av ärende som man för dialog kring eller har fört dialog kring tar väldigt mycket skärmplats med, ur ärendesynpunkt, redundant information.
FÖRSLAG: Förändra layout så att den blir betydligt kompaktare så att jag kan se flera ärenderubriker/nr samtidigt. Inför en layout med trådstruktur så att jag kan expandera/implodera varje ärende för sig. Skapa sorteringsmöjlighet så att jag tydligt kan se status för olika ärende samtdidigt i översikten.
2 - När dialog sker via mail kapas grundfrågan bort och svaret blir därför ibland meningslöst. Stor del av meddelandet består av "WU standardtext".
FÖRSLAG: Se till att hela ärendetråden hänger med. Förkorta standardtexten avsevärt för att minimera scrollande.
New
0 votes