Search in suggestions?

Ledarkompetens

Avatar image
Tobias Thorgren wrote
Sep 20 (10 months ago)
Det hade varit bra att kunna lägga till ledarekompetenser.

Inom simningen har vi en utbildningstrappa. det hade varit bra om man kunde markera vilka utbildningar de olikaledarna gått
även kunna ställa in om de är tidsbegränsade och måste upprepas, som HLR
New
3 votes
4 Answers
Anna Heed wrote
Dec 14 (7 months ago)
Håller med!
Magnus Wächter wrote
Apr 06 (3 months ago)
Samma inom segling med en utbildningstrappa. HLR borde vara gemensam inom de flesta idrotter.
Daniel Gunnergård wrote
Apr 12 (3 months ago)
Vi i Karlskrona GF använder funktionen Utmärkelser till detta. Vi har lagt in förbundets samtliga utbildningar som utmärkelser och kan sätta datum och ev. en kommentar om varje tillagd kompetens. Det finns inget direkt smart sätt att använda utmärkelserna i systemet, men det är ett bra sätt att ha ledarkompetenserna samlade och med Excel-utdrag kan sen få en överblick som vi kan fatta beslut utifrån.
Tobias Thorgren wrote
Jul 08 (15 days ago)
Utmärkelserna har vi till utmärkelser i simskolan (märken) som det är lite gjort för. Då ser föräldrar hur barnen ligger till i sin grupp och vad de behöver öva på.