Search in suggestions?

Avgiftsfria grupper

Avatar image
Nisse Isacsson wrote
Dec 01 (7 months ago)
Det hade varit väldigt bra att kunna ha avgiftsfria grupper inte bara som idag att kunna sätta avgiften till 0kr. Vi har många grupper med avgift 0kr och bokningar till dessa grupper dyker upp på olika ställen i lösningen som obetalda vilket är ganska osnyggt. För en medlems syns det t.ex. Det kan antingen styras direkt på gruppen eller via strukturen.
Under review
1 vote
1 Answer
Nisse Isacsson wrote
Dec 01 (7 months ago)
Jag missade att avsluta en mening ovan, den skall vara: "För en medlem syns det t.ex. på registerutdraget".