Search in suggestions?

Ställa in egna perioder

Avatar image
Tobias Thorgren wrote
Jul 08 (16 days ago)
Vi hade gärna sett att man kan själv ställa in terminen/perioden.

Dvs vårterminen kanske är 24/1-7/3 och inte som nu 1/1-30/6. Det blir lite missvisande när de faktiska terminerna inte följer det man kan sätta i systemet.
Här ställer man in terminen/perioden för respektive sektion då dessa kan skilja.

Sen att även kunna lägga in centrala undantag per sektion. ex. har vi ingen simskola på loven så ställer man in att v.8 så är det undantag, istället för att behöva göra detta på varje grupp.
Planned
0 votes