Search in suggestions?

Närvarorapport i Excel

Avatar image
Nisse Isacsson wrote
Jan 24 (5 months ago)
Idag går det att under grupper ta fram närvarorapport som pdf-fil. Vi skulle gärna även ha möjligheten att generera motsvarande fil som visas som pdf i excelformat.
New
1 vote
2 Answers
Britt Svanqvist wrote
May 23 (61 days ago)
Vi har samma behov. Skulle också underlätta något enormt för att göra uppföljning av deltagande på obligatoriska aktiviteter.
Britt Svanqvist wrote
May 23 (61 days ago)
liknande fråga här:
https://support.weunite.club/698572-Export-av-bokningar-till-en-grupp