Search in suggestions?

Komplettera Kalendern med funktion för att kunna lägga ut matta av händelser

Avatar image
Christian Ängegärd wrote
Jan 10, 2023
När man lägger upp en ny händelse i kalendern vill man ha möjlighet att kunna bestämma om händelsen är ett engångs händelse eller om det skall vara över flera veckor. Det skulle vara möjligt att bestämma att händelsen skall vara 6 gånger eller till ett visst datum. Det efter frågas av ledarna i föreningen.
New
6 votes