How can we help?

Läs in betalfil/BGMax

Den här tjänsten måste beställas från Bankgirot (kontakta supporten för mer information). Observera att systemet endast hanterar OCR av typen hård/mjuk OCR med en kontrollsiffra - ingen längdkontrollsiffra. Gå till Ekonomi > Inbetalningar > Läs In Betalfil/OCR. Välj en betalfil och klicka Läs in fil. En sammanfattning visas nu på skärmen. Om en faktura inte kan hittas, t.ex. på grund av felaktigt angiven referens, visas dessa separat och kan registreras manuellt. Avskrivning av påminne...

Sök inbetalning

Gå till Ekonomi > Inbetalningar > Sök Inbetalningar. Ange villkor så som konto och period, därefter kommer inbetalningar/insättningar att visas nedanför. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera, eller på ett namn för att komma till medlemsdetaljer. Det går även att exportera resultatet som en Excelfil, klicka då på Exportera.