How can we help?

Kom igång med aktiviteter, tillfällen och närvaro

Hur man skapar en aktivitet, tillfällen och kommer igång med närvarorapportering steg-för-steg 1. Se över så att er struktur är uppsatt med minst 1 sektion/typ och nivå. Hur fungerar verksamhetsstrukturen? (https://support.kanslietonline.se/499555-Verksamhetsstrukturen---S%C3%A5h%C3%A4r-fungerar-det) 2. Gå till Verksamhet/grupper. Klicka på Lägg till grupp högst upp till höger. 3. Ange namn, nivå, start och slutdatum och övriga fält. a) Använd schemaläggaren (https://support.kanslietonline...

Export till IdrottOnline

För er som ansöker om LOK-stöd två gånger om året har vi full automatik för att skicka medlemmar, aktiviteter och tillfällen till IdrottOnline. Innan exporten kan aktiveras måste ni göra ett par inställningar. Se nedan för mer information. Uppdatera IdrottOnline medlemsregister Uppdateringen mot IdrottOnline kommer ske rullande två gånger per dygn. Det här innebär att nya medlemmar tillkommer med automatik. Medlemmar som inte har någon aktivitetsbokning och/eller medlemsavgift kommer att an...

Export till RBok Närvaro

Att komma igång Innan ni kan skicka närvaro till RBok Närvaro måste föreningen genomföra ett par förberedande steg. - Ta kontakt med ansvarig på er kommun, uppge ert föreningsid som vi tillhandahåller och be dom aktivera KanslietOnline som externt system. Kontakta supporten för mer information, eller gå in på valfri sektion, under ”Exportfunktioner” framgår ert föreningsid. - När kommunen bekräftat att servicen är igång, ta kontakt med supporten igen för slutaktivering/igångkörning. Uppge då...

Export till ApN (Aktivitetskort på nätet)

Att komma igång Innan ni kan skicka närvaro till ApN måste föreningen genomföra ett par förberedande steg. - Ta kontakt med ansvarig på er kommun, uppge ert föreningsid som vi tillhandahåller och be dom aktivera KanslietOnline™ som externt system. Kontakta supporten för mer information, eller gå in på valfri sektion, under ”Exportfunktioner” framgår ert föreningsid. - När kommunen bekräftat att servicen är igång, ta kontakt med supporten igen för slutaktivering/igångkörning. Uppge då vilken ...