How can we help?

Läs in betalfil/BGMax

Den här tjänsten måste beställas från Bankgirot (kontakta supporten för mer information).

Observera att systemet endast hanterar OCR av typen hård/mjuk OCR med en kontrollsiffra - ingen längdkontrollsiffra.


Gå till Ekonomi > Inbetalningar > Läs In Betalfil/OCR. Välj en betalfil och klicka Läs in fil.

En sammanfattning visas nu på skärmen. Om en faktura inte kan hittas, t.ex. på grund av felaktigt angiven referens, visas dessa separat och kan registreras manuellt.

Avskrivning av påminnelseavgift

Systemet kommer automatiskt att skriva av påminnelseavgiften vid underbetalning. Det innebär att om någon betalat exakt belopp minus ev. påminnelseavgift, kommer påminnelseavgiften att tas bort/kvittas och fakturan kommer att markeras som betald. Den här inställningen kan ändras på System > Inställningar och fliken Verksamhet / Redovisningsinställningar.