How can we help?

Skicka e-post

Skicka till en eller flera aktivitetsgrupper Gå till Verksamhet > Grupper. Markera en eller flera grupper genom att klicka på resp. rad. Klicka på Med markerade högst upp på sidan och välj Skicka E-post. Du kommer nu till vyn för att skapa ett nytt utskick. Högst upp ser ni en sammanfattning av mottagarna. Klicka på Manuellt urval för att göra ett avvikande urval. E-posten skickas till den adress vars roll man har i en aktivitet. Om man skickar e-post till ledare skickas e-posten till den a...

Skicka SMS

Det går att göra smsutskick på olika sätt, beroende på vem man vill skicka sms till. För att göra ett nytt utskick väljer man först mottagare. Mer information följer nedan. För att det ska gå att skicka SMS måste ledaren för gruppen/aktiviteten man valt har ett giltigt Svenskt mobiltelefonnummer angivet som ”Mobil, privat”. Om nummer saknas eller är felaktigt kommer man att promptas ange det innan utskicket kan göras. Översikt Gå till Medlemar > Kommunikation / SMS-logg. Här ser man v...