How can we help?

Skicka SMS

Det går att göra smsutskick på olika sätt, beroende på vem man vill skicka sms till. För att göra ett nytt utskick väljer man först mottagare. Mer information följer nedan. 

För att det ska gå att skicka SMS måste ledaren för gruppen/aktiviteten man valt har ett giltigt Svenskt mobiltelefonnummer angivet som ”Mobil, privat”. Om nummer saknas eller är felaktigt kommer man att promptas ange det innan utskicket kan göras. 

Översikt

Gå till Medlemar > Kommunikation / SMS-logg. Här ser man vilka SMS som skickats, av vem och när. Klicka på Detaljer för mer information kring ett specifikt utskick.

Skicka till en eller flera aktivitetsgrupper

Gå till Verksamhet > Grupper. Markera en eller flera grupper genom att klicka på resp. rad. Klicka på Med markerade högst upp på sidan och välj Skicka SMS. En dialogruta kommer nu att visas, fyll i fälten och tryck Skicka.

Skicka till en eller flera aktivitetstillfällen

Gå till Verksamhet > Grupper. Klicka på fliken Aktivitetstillfällen. Gör ett urval med hjälp av formuläret, markera därefter en eller flera tillfällen genom att klicka på resp. rad. Klicka på Med markerade högst upp på sidan och välj Skicka SMS. En dialogruta kommer nu att visas, fyll i fälten och tryck Skicka.

 

 

Ny person i aktivitet och person som slutat

Om en person läggs till i aktivitetsgruppen kommer denna person automatiskt komma med i sms-gruppen, även om person avbokas från gruppen kommer personen att försvinna från sms-gruppen.

För att ta bort en person ur en sms-grupp behöver denna person avbokas från aktiviteten. Deltagare i sms-gruppen kan även använda sig av sms kommandon för att ex lämna gruppen själv. Inne på https://getsupertext.com/commands kan ni läsa om flera olika kommandon som kan användas.

Supertext

Logga in på https://app.getsupertext.com/#/login med ditt telefonnummer, en verifieringskod kommer att skickas till dig som du använder för att logga in. Här kan du bland annat ändra namn på din profil och göra sms-utskick.