How can we help?

Skicka e-post

Skicka till en eller flera aktivitetsgrupper

Gå till Verksamhet > Grupper. Markera en eller flera grupper genom att klicka på resp. rad. Klicka på Med markerade högst upp på sidan och välj Skicka E-post. Du kommer nu till vyn för att skapa ett nytt utskick. Högst upp ser ni en sammanfattning av mottagarna. Klicka på Manuellt urval för att göra ett avvikande urval. E-posten skickas till den adress vars roll man har i en aktivitet. Om man skickar e-post till ledare skickas e-posten till den adress man angett som kontaktadress, ledare på sitt konto.

Skicka till en eller flera aktivitetstillfällen

Gå till Verksamhet > Grupper. Klicka på fliken Aktivitetstillfällen. Gör ett urval med hjälp av formuläret, markera därefter en eller flera tillfällen genom att klicka på resp. rad. Klicka på Med markerade högst upp på sidan och välj Skicka E-post. Du kommer nu till vyn för att skapa ett nytt utskick. Högst upp ser ni en sammanfattning av mottagarna. Klicka på Manuellt urval för att göra ett avvikande urval. E-posten skickas till den adress vars roll man har i en aktivitet. Om man skickar e-post till ledare skickas e-posten till den adress man angett som kontaktadress, ledare på sitt konto.

Skicka till medlemmar baserat på sökfunktionen

Gå till Medlemmar > Sök. Gör en sökning baserat på era villkor. När sökresultatet visas klicka på Med sökresultat ovanför resultatet och välj Skicka e-post. En dialogruta visas nu där du anger ämne, avsändaradress samt huruvida du vill ta bort dubbletter på e-postadress. Klicka på Skapa e-postutskick för att skapa meddelandet och skicka det.

Skicka till medlemmar baserat på erlagda medlemsavgifter

Gå till Medlemmar > Sök. Klicka på fliken Erlagda medlemsavgifter och medlemstyp(er), period och fakturastatus. Klicka därefter på Skicka e-post. En dialogruta öppna nu för att gå vidare med utskicket. OBS! avgiftsbefriade medlemmar kommer alltid att inkluderas oavsett vilka medlemstyper och/eller period ni väljer.