How can we help?

Redovisning

Gå till Ekonomi > Bokföring > Redovisning. Välj en period samt någon av bokföringsmetoderna Faktureringsmetoden eller Kontantmetoden samt Rapporttyp. När resultat visas på skärmen kan man se detaljer direkt på skärmen, eller skriva ut en Excelrapport. Klicka på en verksamhetsdel för att expandera den ner på verksamhetstyp/nivå. Längre ner på sidan visas information om ingående/utgående balans, inbetalningar och tillgodoinställningar/uttag.

Fakturaunderlag

Gå till Ekonomi > Bokföring > Fakturaunderlag. På den här sidan tar ni ut listor över fakturor i CSV-format. Välj vilka fakturor ni vill inkludera och en period. För fakturor som avser webbshop kommer ett separat underlag att skapas. Underlagen laddas då ned i ZIP-format.

Tillgodohavanden

Gå till Ekonomi > Bokföring > Tillgodohavanden. Här tar ut en lista över insättningar och uttag på medlemskonton. Ange ett datum t.o.m. så visas transaktioner nedan. Tryck Exportera för att ladda hem underlag i Excelformat.

Transaktioner

Gå till Ekonomi > Bokföring > Transaktioner. Ange en period och tryck Visa transaktioner för att se insättningar och uttag.