How can we help?

Fakturaunderlag

Gå till Ekonomi > Bokföring > Fakturaunderlag. På den här sidan tar ni ut listor över fakturor i CSV-format.

Välj vilka fakturor ni vill inkludera och en period.

För fakturor som avser webbshop kommer ett separat underlag att skapas. Underlagen laddas då ned i ZIP-format.