How can we help?

Redovisning

Gå till Ekonomi > Bokföring > Redovisning.

Välj en period samt någon av bokföringsmetoderna Faktureringsmetoden eller Kontantmetoden samt Rapporttyp.

När resultat visas på skärmen kan man se detaljer direkt på skärmen, eller skriva ut en Excelrapport. 

Klicka på en verksamhetsdel för att expandera den ner på verksamhetstyp/nivå. Längre ner på sidan visas information om ingående/utgående balans, inbetalningar och tillgodoinställningar/uttag.