How can we help?

Medlemstyper

Innan era medlemmar kan erlägga medlemsavgift behöver ni lägga upp en eller flera medlemstyper. Gå till Medlemmar > Avgiter > Medlemstyper. Nu visas en översikt över de typer som redan finns upplagda i systemet. Klicka på Lägg till i höger hörn för att lägga till en ny medlemstyp. Ange ett namn och ett åldersspann om medlemstypen ska läggas på med automatik. Systemet får ange den här typen vid registrering Den här inställningen gör att om medlemmens ålder matchar åldern för medlem...

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter läggs normalt upp per kalenderår (1 jan – 31 dec). Innan en medlemstyp kan läggas upp måste det finnas minst en medlemstyp (se artikel om medlemstyper (/282506-Medlemstyper)). Gå till Medlemmar > Avgifter > Medlemsavgifter. Nu visas översikten för de avgifter som redan finns upplagda i systemet. I översikten visas vilken medlemstyp avgiften tillhör, en beskrivning, kostnad och giltighetstid. Man ser även hur många avgifter som erlagts. Om en avgift erlagts minst en gång...

Familjemedlemskap

För information om hur man lägger till en medlemstyp för familjemedlemskap, se artikel Medlemstyper (/282506-Medlemstyper). När man lagt upp en typ samt avgifter för familjemedlemskap behöver man antingen skapa familjer själv, alt. öppna upp för att tillåta medlemmarna själva att skapa ett familjekonto. Gå till System > Inställningar och välj JA i listan Familje/gruppfunktion. Glöm inte att spara. När en medlem loggar in visas nu ett meddelande Skapa ett familjekonto på startsidan. För at...

Rullande medlemskap

Vi kan även erbjuda Rullande medlemskap. Den här typen av medlemskap är individuell och gäller t.ex. ett år från och med det datum man blir medlem.30 dagar (inställningsmöjlighet) innan en avgift förfaller får medlemmen en faktura med automatik med en förutbestämd betaltid.